Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Βοσταντζόγλου. Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Nεοελληνικής Γλώσσης

Ένα εξαιρετικό βοήθημα. Μοναδικό στο είδος του.
Δεν έχω σαρώσει, οπότε και δεν περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική έκδοση, το ευρετήριο (σελ. 709-1138).
Για ευκολότερη χρήση (και απουσία OCR) πρόσθεσα στο αρχείο djvu,
εν είδη συνδέσμων, τα περιεχόμενα αναλυτικά (ανά λήμμα) και παραπομπές στο εινονόγραπτο συμπλήρωμα σε όποια λήμματα υπάρχουν.

Βοσταντζόγλου. Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Nεοελληνικής Γλώσσης